Salariswijzer voor basisartsen, AIOS en medisch specialisten
BKV Salariswijzer Salariswijzer

Privacystatement

WBKV BV* (hierna te noemen BKV) acht een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens van groot belang. Je persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij BKV veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult of een email stuurt. Ook als je de websites van BKV bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie (zie hiervoor ook het Cookiebeleid op deze pagina).

 

Dienstverlening BKV

Wij verwerken je gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van zzp’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

 

Doeleinden en grondslagen

Meer specifiek vragen wij je om je persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • om je geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, je beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • om je te bemiddelen naar werk, je carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere coaching en training, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te verkrijgen.
 • om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op je wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een job alert, nieuwsbrieven en / of mailings).
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
 • om je berichten te kunnen sturen die aansluiten op je persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website)te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

 

Veilig

Om je privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft BKV passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens BKV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is BKV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen BKV niet iedereen toegang heeft tot al je gegevens. Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

 

Inzage in je gegevens

Wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’. We verzoeken je specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wilt inzien of wenst te ontvangen.

 

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

 

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen of je bezwaar maakt tegen de verwerking. In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn anonimiseren en verwijderen uit onze database. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die wij, om fiscale redenen en conform de wettelijke bewaartermijnen, genoodzaakt zijn te bewaren. Na afgifte bewaren we jouw gegevens zeven jaar in ons systeem. Daarna zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

 

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze Privacy Officer via onderstaand formulier, privacy@bkv.jobs of WBKV BV, Claudius Prinsenlaan 132, 4818 CP Breda. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via +31 888 -22 55 88.

*WBKV BV omvat:

 • BKV Groep B.V.
 • BKV Medische Diensten B.V.
 • BKV Zorg B.V.
 • BKV Artsen Intermediair B.V.
 • BKV Vardpersonal AB
 • BV Waarneembemiddeling.nl.

Ik sta voor je klaar.

Neem vrijblijvend contact op

Ik vertel je graag meer over salarissen en salarischalen, cao's en ontwikkelingen voor artsen.

Eveline van den Bos

Manager Learning & Development

+31 6 - 34 55 47 52
eveline@bkv.jobs Contactformulier